Dobrý den,

vítejte na stránkách Nadačního fondu Atýsek!

Nadační fond Atýsek byl zřízen na sklonku roku 2011 za účelem:

· podpory humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru,

· podpory a pomoci vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů,

· podpory fyzicky a mentálně postiženým, nemocným, slabým a ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně,

· podpory organizací, které se zabývají výchovou a přípravou vodicích a asistenčních psů, podpory zvířecích útulků a nemocných zvířat.